Bacardí Textil
Av. República Argentina 65
08023 Barcelona
tel. 93 284 27 27
682 28 99 03
C/ Bisbe Sivilla 39
08022 Barcelona
tel. 93 417 11 74
682 28 99 03
On estem? On estem?

bacarditextil.com és un domini d'Internet registrat per Javier Vega Bacardí NIF:35032833S, Bisbe Sivilla 39 local 2, 08022 Barcelona des d'ara Bacardí Textil. Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en l'e-mail: info@bacarditextil.com
Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.
L'accés a la nostra pàgina web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. L'USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.
La utilització per l'usuari dels serveis continguts a la web de bacarditextil.com implica l'acceptació expressa de les següents condicions generals:

I Condicions Generals de contractació entre bacarditextil.com i l'usuari:

1. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per bacarditextil.com , manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquest web i les contractar els serveis o productes oferts.
2. L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic ia les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.
3. En registrar en bacarditextil.com vostè disposarà d'un nom d'usuari (la seva adreça de correu electrònic) i una contrasenya triats per vostè. bacarditextil.com no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a client registrat en reservar productes a la pàgina web de bacarditextil.com. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l'accés com a client registrat, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.
4. L'usuari, per poder operar en bacarditextil.com, haurà de registrar com a client, als efectes del declara que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa. Així mateix s'autoritza expressament la comunicació d'aquestes dades a tercers quan resulti necessaris per a l'adequada prestació dels serveis que es contractin respectant en tot moment la legislació en vigor.
L'usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de bacarditextil.com i dels productes o serveis que comercialitza o promociona. bacarditextil.com posa a disposició del usuaris dels mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests revoquin el seu consentiment.
5. L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de l'usuari de la nostra política de privacitat. Pot vostè consultar-la aquí.
6. bacarditextil.com disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d'una empresa que confecciona i comercialitza equipament escolar, roba laboral i llenceria.
7. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren a la web de bacarditextil.com, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per bacarditextil.com o, si s'escau, per les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts del web de bacarditextil.com per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de bacarditextil.com .El usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los , distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.
8. L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. bacarditextil.com es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de manera destacada a la web de bacarditextil.com.
9. L'enviament i la remissió de dades que es realitzi per l'usuari a través del web de bacarditextil.com o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa . Així mateix les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l'accés de tercers no autoritzats als mateixos. bacarditextil.com realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l'eficàcia d'aquests sistemes de seguretat.
10. Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que vam quedar eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l'usuari.
11. bacarditextil.com no assumeix cap responsabilitat que pogués derivar-se de la falta de veracitat, actualització i precisió de les dades o informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, característiques i qualssevol altres dades sobre els productes i serveis oferts o facilitats a través del lloc web, pels proveïdors de productes o serveis.
12. La inscripció de l'usuari com a client registrat de bacarditextil.com implica el coneixement i acceptació expressa de les presents condicions generals. La contractació d'un servei o compra d'un producte concret ofert a bacarditextil.com, implica l'acceptació explícita de les condicions generals de contractació del proveïdor de què es tracti.
13. El nostre lloc web utilitza servidors publicitaris amb la finalitat de facilitar continguts publicitaris que l'usuari visualitza a les nostres pàgines. Aquests servidors publicitaris utilitzen cookies que li permeten adaptar els continguts publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris. Si voleu més informació sobre l'ús de cookies i les pràctiques de recopilació d'informació i els procediments d'acceptació o rebuig per part de l'usuari pot prémer aquí . En cap cas s'obtenen dades personals a través d'aquestes cookies.
14. L'usuari és responsable de facilitar les seves dades correctes, especialment l'adreça de lliurament de les comandes. bacarditextil.com no es fa responsable dels problemes o despeses generador per errors d'aquesta índole.
15. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

II Productes i Condicions de Compra:

1. Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla.
Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l'I.V.A. i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i són els vigents, excepte error mecanogràfic.
Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Bacardí Textil es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que es continguin i s'ofereixin als Usuaris a través del Portal. D'aquesta manera, Bacardí Textil podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment.
Així mateix, Bacardí Textil es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.
2. Per a l'adquisició dels productes oferts en el Portal, Bacardí Textil sol·licitarà als Usuaris que procedeixin a registrar, per a això aquests usuaris, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran d'omplir les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:
  • Omplir el formulari electrònic que en cada moment aparegui al Portal seguint les instruccions indicades en el mateix.
  • Prémer el botó "D'acord".
El Nom d'Usuari i la Contrasenya introduïts per l'usuari al web de Bacardí Textil durant el procés de registre són elements identificadors i habilitadors per a accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible. Bacardí Textil podrà efectuar, amb l'adequat preavís, modificacions en el nom de l'usuari i / o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.
3. Un cop registrat l'Usuari, i per procedir a la compra de Productes , haurà d'afegir el producte que desitja en la cistella de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a Bacardí Textil, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com si escau les Condicions Particulars existents.
4. Un cop efectuada la compra, s'enviarà a l'adreça de correu designada per l'usuari, un comprovant de la compra realitzada que contindrà el detall de la compra realitzada.
5. Quan la seva comanda estigui llest, s'utilitzaran les dades facilitades en la fase del registre per enviar a l'adreça designada o per informar-lo que pot passar a recollir-lo.
6. Amb l'objectiu d'agilitzar el procés de recollida de comandes, es recomana a l'usuari presentar l'albarà enviat per Bacardí Textil en el moment de la compra.


Castellano - Català
infobacarditextil.com

Copyright © 2008 Bacardí Textil
Created by Sibaritia Web Design